STRATEJİK İLETİŞİM NEDİR ?

FARK YARATABİLMEK

İşletmeler açısından baktığımızda küreselleşme sürecinde başarılı olabilmek için rekabete dayalı bir “vizyon”, değişime duyarlı bir “yönetim anlayışı” ve fark oluşturabilen bir “işletme kültürü” gerekmektedir.

GÜÇLÜ REKABET

Bütün bunlar ve küresel ekonominin bir ‘ağ’ üzerinden sağladığı etkileşim ve geçirgenlik; her türlü toplumsal siyasal olayın çapına koşut olarak, kısa sürede tüm dünyaya sirayet etmesini sağlamaktadır.

MUTLAK BAŞARININ YOLU

Stratejik İletişim Yönetimi, günübirlik değil, uzun soluklu çalışmalar yapmaktadır. Kalıcı ve sağlıklı olan, aynı zamanda da başarının yolunu açan bu yaklaşımdır.